Privacyverklaring van FeliCaniPunctuur

FeliCaniPunctuur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De contactgegevens van FeliCaniPunctuur zijn: www.felicanipunctuur.nl, 06-17264172, ilse@felicanipunctuur.nl

FeliCaniPunctuur heeft uw gegevens en die van uw huisdier nodig voor de identificatie van u en uw huisdier, de documentatie van ons handelen, de communicatie met u en het uitvoeren van dienstverlening op maat.

Om een klantenkaart aan te maken heeft FeliCaniPunctuur een aantal gegevens van u nodig. Met deze gegevens kan FeliCaniPunctuur met u communiceren via post, telefoon of e-mail. Aan deze klantenkaart wordt de patiëntenkaart van uw huisdier toegevoegd. In deze kaart houdt FeliCaniPunctuur de medische gegevens van uw huisdier, de uitgevoerde dienstverlening en de voorgeschreven medicatie bij. Ook moet FeliCaniPunctuur uw financiële historie bijhouden. Dit laatste ook omdat wet- en regelgeving het verplicht deze gegevens te bewaren.

Voor het aanmaken van een klantenkaart vraagt FeliCaniPunctuur: uw voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s) waarop u te bereiken bent en uw e-mailadres.Van uw huisdier vraagt FeliCaniPunctuur: naam, diersoort, ras, geslacht, kleur, geboortedatum, chipnummer, paspoortnummer en lichaamsgewicht. Deze gegevens worden door u zelf actief verstrekt. U bent niet verplicht deze gegevens af te geven, maar dan kan FeliCaniPunctuur u niet helpen. Met het afgeven van de bovenstaande gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken en te bewaren.

Uw gegevens worden opgeslagen in het administratiesysteem van Vetocare ( software speciaal voor professionals die met dieren werken), zie https://vetocare.com/privacy. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waar u ze voor heeft afgegeven. Klantgegevens worden verwijderd indien ze langer dan 7 jaar niet meer actief zijn.

Indien FeliCaniPunctuur diagnostisch materiaal van uw huisdier laat onderzoeken door IDEXX VetMedLab, dan worden uw voor- en achternaam en enkele diergegevens op het aanvraagformulier ingevuld. Indien FeliCaniPunctuur uw huisdier doorverwijst naar een veterinair specialist kunnen uw klant- en patiëntgegevens naar hen doorgestuurd worden na overleg met en toestemming van u. Met overige bedrijven die in opdracht van FeliCaniPunctuur uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk en veilig behandeld worden.
 
FeliCaniPunctuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

U heeft ten alle tijden het recht op inzage in uw gegevens en de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen (recht op intrekking van verleende toestemming) of door te sturen naar een andere partij (dataportabiliteit). Na identiteitscontrole wordt er met u bepaald om welke gegevens het gaat en wat er mee moet gebeuren. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.